В този блог можете да пишете коментари само ако:

  • Подкрепят моето мнение
  • Са написани грамотно и на кирилица
  • Са по темата на конкретната публикация

Няма да бъдат публикувани коментари ако:

  • Искате да ме убедите във вашите тези и искате да ми докажете колко много не знам
  • Не са по темата
  • Са написани неграмотно и на шльокавица

Блогът си е мой и в него АЗ изрязявам МОЕТО ЛИЧНО И СУБЕКТИВНО мнение. Не искам да убеждавам никой в нищо. Не искам да споря с вас. Не искам да се опитвате да ме убеждавате в противното на това, което пиша или съм написал.

Ако моят блог ви харесва – чудесно, продължавайте да го четете. Ако не ви харесва – просто го подминете.