294

часа фастинг - общо за годината

12

дена фастинг - общо за годината

88

часа беше моят последен фаст