355

часа фастинг - общо за годината

14

дена фастинг - общо за годината

45

часа беше моят последен фаст